Obchodní podmínky

/Obchodní podmínky
Obchodní podmínky studioseven 2020-05-13T19:01:01+00:00
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Oční optika Jícha od
1.5. 2020.Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím. (Dále v textu jako „VOP“)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

ÚVOD

 1. Provozovatelem (prodávající) v internetovém obchodě Optik Jícha je Oční optika Jícha, se sídlem Dejvická 687/25, 160 00, Praha 6. IČO: 41644689, DIČ: CZ6203260910.
 2. Spotřebitel (kupující) v internetovém obchodě je každá fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami a která vyplní a odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky má právo provozovatel měnit či doplňovat.
 4. Ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními stanovenými těmito obchodními podmínkami.

OBJEDNÁNÍ A KUPNÍ SMLOUVA

 1. Kupující, který si objednává zboží u prodávajícího přes eshop, umístěný pod doménou optikjicha.cz, vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. službu.
 2. Kupujícímu se doporučuje před uzavřením kupní smlouvy zjistit přesnou potřebu korekce oční vady očním lékařem. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za způsobenou škodu zraku nošením nevhodných pomůcek.
 3. Ceny uvedené v eshopu jsou uvedeny včetně DPH. Tyto ceny jsou platné po dobu zobrazení dané ceny na webových stránkách eshopu.
 4. Pro objednání zboží kupující vloží požadované zboží do košíku, následně zvolí možnost úhrady kupní ceny a možnost dodání či vyzvednutí zboží. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že udal správné a platné fakturační a dodací údaje.
 5. Kupní smlouva, jejíž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. K potvrzení objednávky dochází elektronicky, popřípadě telefonicky.
 6. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 7. Kupující sám hradí náklady spojené s internetovou objednávkou (internetové připojení, mobilní hovory) a prodávající nenese žádnou odpovědnost za jejich případné výpadky.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, nebo nedodává či se změnila cena dodávaného zboží. V takovém případě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat, kvůli vzájemné dohodě o dalším postupu. Pokud kupující uhradil celou nebo část zakázky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 9. Na dárky, které jsou k nakoupenému zboží poskytovány zdarma, nelze uplatňovat práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy.

CENA A PLATBA

 1. Ceny uvedené v katalogu produktů jsou platné v okamžiku závazného objednání. Tato cena je vždy uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách, nebo je sdělena telefonicky při telefonické objednávce.
 2. Cena za produkt je vždy konečná včetně příslušné sazby DPH.
 3. Před provedením objednávky má kupující možnost se seznámit s dobou, po jakou je cena popř. nabídka v platnosti.
 4. Ceny za dopravu si může kupující vždy zvolit a ověřit před odesláním objednávky. Balné neúčtujeme.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zaplacení zálohy či jiné obdobné platby.
 6. Při platbě kartou online či bankovním převodem nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží. V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.
 7. Platit lze hotově nebo kartou při osobní při osobním odběru, dobírkou, kartou online, nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem, nebo online platby, je zboží zasíláno až po připsání celkové částky za zboží na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 313143061/0100.
 8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Osobní odběr – Zákazník má možnost si zboží ihned odebrat na adrese Dejvická 687/25, 160 00, Praha 6, v otevírací době PO – ČT 9:00 – 18:00, PÁ 9:00 – 17:30.
 2. PPL – Skladové zboží je odesláno v den objednaní, popř. následný pracovní den. PPL doručuje zásilku většinou do jednoho až dvou dnů od odeslání.
 3. Neskladové zboží je obvykle expedováno mezi 2. až 6. pracovním dnem ode dne objednání. Pokud nebude v našich možnostech splnit tuto lhůtu, budeme Vás neprodleně informovat.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě internetového prodeje má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
 2. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být spotřebitelem odesláno ve lhůtě 14 dní spolu s námi vystaveným prodejním dokladem, popř. jeho kopií. Uveďte číslo svého bankovního účtu, refundace a náhrady nelze poskytnout v hotovostní formě.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, či jinak znehodnotil. Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by nebylo možné následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit.
 5. Zboží musí být vráceno kompletní včetně všech dárků, nepoškozené, ve stejném stavu, ve kterém bylo zboží doručeno.
 6. Odstoupí – li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží.
 7. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a právo reklamace se řídí příslušnými, obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Záruční lhůta, která je u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Některé výrobky určuje záruční lhůtu expirační doba, vyznačena na obalu.
 3. Projeví‐li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodborným, nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, nebo návodem k použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
 5. Při uplatnění reklamace, je nutné přiložit fakturu a podrobný popis vady (viz reklamační formulář). Kontaktovat nás můžete emailem: info@optikjicha.cz, telefonicky: 731 417 020, nebo osobně v kamenné provozovně: Dejvická 687/25, 160 00, Praha 6. Zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství. Zboží musí být řádně zabaleno, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. Z hygienických důvodů je k reklamaci přijato pouze zboží řádně vyčištěno.
 6. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, není-li to k povaze vady nepřiměřené a to v případě, jedná – li se o vadu odstranitelnou a to opravou zboží či výměnou pouze poškozené součásti výrobku.
 7. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. Jde – li o vadu neodstranitelnou a není v silách prodávajícího vyměnit zboží za nové nebo poškozenou část výrobku nahradit, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.
 8. O reklamaci bude rozhodnuto v zákonné lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace kupujícím.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační zařízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat prostřednictvím emailu, nebo SMS zprávou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající není odpovědný za správnost dioptrických údajů kupujícího a jeho dalších udaných informací. Prodávající neodpovídá za drobné odchylky v barvách zboží.
 2. Je‐li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Při prodeji shromažďuje firma Optik Jícha pouze kontaktní údaje za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky.
 3. Kupující souhlasí s tím, že mohou být tyto informace uchovávány za výše uvedeným účelem až do odvolání tohoto souhlasu.
 4. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám kromě dopravců.
 5. O změnu nebo vymazání osobních údajů lze požádat osobně, telefonicky, nebo emailem.

V Praze, dne 1. 5. 2020, Oční optika Jícha